Ta spletna politika varovanja zasebnosti (v nadaljevanju »politika zasebnosti«) velja za spletno mesto www.kumhotire.si na naslovu https://www.kumhotire.si/politika-varovanja-zasebnosti (v nadaljevanju »spletno mesto«).

Zavezanost k zasebnosti obiskovalcev spletnih mest podjetja Pneumatic B&F d.o.o.

V družbi Kumho Tire in njenih podružnicah spoštujemo zasebnost posameznikov in cenimo zaupanje, ki nam ga izkazujejo obiskovalci naših spletnih mest, naši kupci, dobavitelji in drugi, s katerimi poslujemo. Vedno se trudimo, da osebne podatke (kot so opredeljeni v nadaljevanju) obdelujemo skladno z zakoni držav, v katerih poslujemo. Ti v Evropski uniji od 25. maja 2018 vključujejo tudi Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju »GDPR«)[1].

Kadar koli obiščete naše spletno mesto, www.kumhotire.si (v nadaljevanju tudi »podjetje Pneumatic B&F d.o.o.« ali »mi«) obdeluje osebne podatke v zvezi z vami (kot je nadalje opredeljeno spodaj). V tem kontekstu podjetje Pneumatic B&F d.o.o. deluje kot upravljavec, torej oseba, odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki odloča, zakaj in kako se obdelujejo vaši osebni podatki.

Namen te politike zasebnosti je, da vas obvestimo in vam na povsem transparenten način razložimo:

 • zakaj in kako podjetje Pneumatic B&F d.o.o. zbira, obdeluje in shranjuje vaše osebne podatke,
 • kaj zajema njena vloga »upravljavca« vaših osebnih podatkov in
 • kakšne so vaše pravice in naše dolžnosti v zvezi s tovrstno obdelavo podatkov.

 

Definicije

V okviru te politike zasebnosti se uporabljajo naslednje definicije:

 • »osebni podatki« pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom[2],
 • Pojem »obdelava« pomeni katero koli dejanje ali niz dejanj, ki se na samodejen ali drugačen način izvaja na osebnih podatkih ali naborih osebnih podatkov, kot so zbiranje, zapisovanje, organiziranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, pridobivanje, posvetovanje, uporaba, razkritje prek prenosa, razširjanja ali drugačnega omogočanja razpoložljivosti, poravnava ali kombiniranje, blokiranje, izbris ali uničenje, in skladno s tem pojmom se uporablja tudi glagol »obdelovati«,
 • pojem »obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Obdelovalci podjetja Pneumatic B&F d.o.o. so lahko povezane družbe ali tretji dobavitelji (storitev). V vseh primerih bo podjetje Pneumatic B&F d.o.o. sklenilo pogodbo o obdelavi podatkov s svojim obdelovalcem, da zagotovi obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z GDPR.

 

Zbiranje informacij

Metoda zbiranja

Ko brskate po spletnem mestu, se nekateri osebni podatki zbirajo že kot rezultat vašega brskanja.  Nekatere funkcije našega spletnega mesta pa lahko zahtevajo, da podjetju Pneumatic B&F d.o.o. prostovoljno posredujete dodatne osebne podatke.

Kategorije zbranih osebnih podatkov

Od obiskovalcev spletnega mesta zbiramo naslednje informacije:

 • vaš naslov IP,
 • domeno vašega ponudnika internetnih storitev,
 • vrsto in različico vašega brskalnika, operacijskega sistema in platforme,
 • informacije o obiskanih straneh, raziskanih informacijah, času, porabljenem na spletnem mestu, in druge statistike ter
 • informacije o vaših navadah in preferencah.

 

Posledice zavrnitve posredovanja osebnih podatkov

Na noben način niste pravno obvezani, da bi podjetju Pneumatic B&F d.o.o. posredovali svoje osebne podatke. Vendar upoštevajte, da lahko vaša zavrnitev posredovanja osebnih podatkov ali zavrnitev piškotkov ali nastavitev brskalnika v določenih primerih vpliva na vašo izkušnjo brskanja in vam prepreči uporabo določenih funkcij spletnega mesta. 

Zaradi tega bomo ob vsakem zbiranju osebnih podatkov (npr. prek obrazcev) sporočili, ali je posredovanje tovrstnih podatkov obvezno (npr. jih označili z zvezdico) in kakšne so posledice zavrnitve posredovanja želenih podatkov.

 

Piškotki in druge podobne tehnologije

Na našem spletnem mestu se lahko uporabljajo »piškotki« ali »spletni signali«. Izraz »piškotek« pomeni besedilno datoteko, ki se lahko med obiskom našega spletnega mesta namesti v vaš računalnik, napravo ali sistem. S piškotki lahko podjetje Pneumatic B&F d.o.o. bolje ustreže obiskovalcem spletnega mesta, tako da jim ponudi izkušnjo po meri. Piškotek vsebuje informacije, zbrane iz vaše naprave in poslane nazaj na spletno mesto ob vsakem naslednjem obisku, zaradi katerega si to zapomni vaša dejanja in preference skozi čas. Zbrane informacije ne vsebujejo vašega imena, naslova, telefonske številke ali e poštnega naslova.

Za več informacij o tem, kako uporabljamo piškotke, glejte našo Politiko o piškotkih.

 

Varnost

Ob upoštevanju zadnjega stanja tehničnega razvoja, stroškov implementacije ter narave, obsega, konteksta in namenov obdelave ter obenem tudi različne verjetnosti in resnosti tveganj za pravice in svoboščine fizičnih oseb podjetje Pneumatic B&F d.o.o. izvaja ustrezne previdnostne ukrepe za varstvo osebnih podatkov in njihove posesti pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo in uničenjem ter za zagotavljanje ustreznega odziva na zlorabo, izgubo ali nepooblaščeno uporabo tovrstnih osebnih podatkov.

Informacije, ki jih zbira podjetje Pneumatic B&F d.o.o., se lahko shranjujejo v sistemih za shranjevanje podatkov tretjih strani (glejte poglavje »Tretji prejemniki podatkov« v nadaljevanju). V takih primerih podjetje Pneumatic B&F d.o.o. zahteva, da tudi tovrstne tretje strani uporabljajo varnostne prakse in sisteme za zagotavljanje varnosti informacij.

 

Nameni in pravna osnova obdelave

Nameni obdelave

Podjetje Pneumatic B&F d.o.o. in obdelovalci, ki delujejo v imenu podjetja Pneumatic B&F d.o.o., uporabljajo podatke, ki jih posredujete podjetju Pneumatic B&F d.o.o., za naslednje namene:  

 • registracijo in upravljanje uporabnikov (kot na primer upravljanje računov in odgovarjanje na vprašanja), 
 • obdelavo, zapisovanje in spremljanje vaših nakupov, plačil, vračil, garancij ali rabatov,
 • naročanje izdelkov ali storitev,
 • merjenje vaše uporabe spletnega mesta (vključno s pripravo statistike uporabe),
 • občasno pošiljanje promocijskih e-poštnih sporočil o naših izdelkih, posebnih ponudbah in informacijah, ki bi lahko bile zanimive za vas ali vaše podjetje, in sicer na e poštni naslov, ki ste ga posredovali (če ste ga),
 • povabila k sodelovanju v spletnih raziskavah,
 • prošnje za povratne informacije o izdelkih in storitvah,
 • izboljšave našega spletnega mesta, in
 • komunikacijo v odziv na zahtevo, prejeto od vas.

Informacije o registraciji vaše spletne garancije za pnevmatike ne bomo uporabljali za namene trženja.  

 

Pravna osnova obdelave

Osebnih podatkov ne smemo obdelovati, če za to ne obstaja veljavna pravna osnova. Zato bomo osebne podatke obdelovali le, če:

 • smo za to vnaprej pridobili vašo privolitev, 
 • je obdelava nujna za izvajanje naših pogodbenih obveznosti do vas ali za izvajanje predpogodbenih aktivnosti na vašo zahtevo,
 • je obdelava nujna za izpolnitev naših pravnih ali s predpisi določenih obveznosti (npr. za namene obdavčitve ali računovodstva) ali
 • je obdelava nujna za legitimne interese podjetja Pneumatic B&F d.o.o. in nima neupravičenega vpliva na vaše interese ali temeljne pravice in svoboščine. Upoštevajte, da se pri obdelavi vaših osebnih podatkov na navedeni osnovi vedno trudimo ohraniti ravnovesje med svojimi legitimnimi interesi in vašo zasebnostjo.

Primeri tovrstnih legitimnih interesov so:

 • prednosti stroškovno ugodnih storitev (npr. lahko se odločimo za uporabo določenih platform zunanjih dobaviteljev za obdelavo podatkov),
 • ponujanje naših izdelkov in storitev našim obstoječim ali potencialnim kupcem,
 • boljše upravljanje in skrbništvo odnosov z našimi kupci in njihovimi podatki,
 • izboljševanje kakovosti naših storitev za kupce na osnovi upoštevanja njihovih preferenc glede pogostosti in načina komunikacije (telefon, e-pošta itd.),
 • merjenje zanimanja naših kupcev za izdelke Kumho in izboljševanje razumevanja interakcije kupcev s trženjskimi e-poštnimi sporočili, vključno z izvajanjem statističnih in drugih raziskav in analiz podatkov na osnovi statusa e poštnih sporočil (nedostavljeno, dostavljeno, odprto), 
 • omogočanje tega, da podjetje Pneumatic B&F d.o.o. ponuja oglase in ponudbe po meri svojih kupcev in s tem bolje trži svoje izdelke,
 • prodajo katerega koli dela našega posla ali njegovih sredstev, pri čemer lahko v primeru pridobitve vseh naših sredstev s strani tretje strani osebni podatki predstavljajo del katerega od sredstev, ki jih prodajamo,
 • preprečevanje goljufij ali kriminalnega delovanja, zlorabe naših izdelkov ali storitev ter varnost naših IT sistemov, arhitekture in omrežij, ter
 • doseganje naših ciljev korporativne in družbene odgovornosti.

 

Tretji prejemniki podatkov

Osebne podatke bomo morda prenesli članom našega osebja (v obsegu, ki je potreben za izvajanje njihovih nalog) in drugim družbam v skupini Kumho Tire. Druge družbe v skupini bodo delovale kot še en upravljavec (v tem primeru boste o tovrstni obdelavi posebej obveščeni) ali pa bodo le obdelovale osebne podatke v imenu in na zahtevo upravljavca (bodo torej delovale kot obdelovalci).

Poleg tega bomo vaše osebne podatke morda prenesli tretjim obdelovalcem zunaj skupine Kumho Tire za uresničevanje zgoraj navedenih namenov, in sicer v obsegu, ki je potreben za izvajanje navodil, ki so jih prejeli od nas.

Tovrstni tretji obdelovalci vključujejo:

 • naše ponudnike (IT) storitev, ponudnike storitev v oblaku in ponudnike zbirk podatkov,
 • naše svetovalce, dobavitelje in ponudnike storitev, ki podjetju Pneumatic B&F d.o.o. pomagajo pri promociji in trženju njenih izdelkov in storitev, shranjujejo in analizirajo osebne podatke, pripravljajo ocene, recenzije in ankete uporabnikov in kupcev, komunicirajo z vami v imenu družbe Kumho Tire, obdelujejo in izvajajo transakcije, vključno z nakupi in montažo pnevmatik in/ali drugimi storitvami za vozila, ter zagotavljajo komunikacijo ali storitve za uporabnike spletnega mesta in kupce, skladno s potrebami.

Vaše osebne podatke bomo morda razkrili tudi:

 • tretjim stranem, na katere prenesemo katere od naših pravic ali obveznosti v okviru ustreznih pogodb,
 • kateremu koli državnemu ali mednarodnemu regulativnemu, izvršnemu ali skrbniškemu organu ali sodišču, če smo to dolžni storiti po veljavnem zakonu ali predpisu ali na zahtevo organa/sodišča, in
 • kateremu koli centralnemu ali lokalnemu vladnemu oddelku ter drugim nosilcem zakonskih pooblastil ali javnim organom.

Nobene informacije, ki jih uporabniki posredujejo prek spletnega obrazca za registracijo garancije za pnevmatike, ki je na voljo na tem spletnem mestu, ne bomo delili s tretjimi stranmi, razen če tako zahteva zakon.

 

Čezmejni prenosi podatkov

Osebni podatki, ki se prenašajo v okviru podjetja Pneumatic B&F d.o.o. ali zunaj nje, se bodo morda obdelovali tudi v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora, ki vključuje države članice EU; Islandijo, Liechtenstein in Norveško (v nadaljevanju »EGP«). 

Če se bodo vaši osebni podatki prenesli izven EGP, bomo pred tovrstnim prenosom podpisali standardna pogodbena določila EU, odobrena s strani Evropske komisije, in tako zagotovili zahtevano raven varstva prenesenih osebnih podatkov. V zvezi s tem imate pravico zahtevati dodatne informacije in kopijo ustreznih zaščitnih ukrepov, tako da uveljavite svoje pravice, kot je opisano v nadaljevanju (glejte poglavje »Vaše pravice«).

 

Shranjevanje podatkov

Podjetje Pneumatic B&F d.o.o. bo vaše osebne podatke shranila le za [obdobje 4 (štirih) let po [vašem zadnjem obisku našega spletnega mesta]. 

Če kdo želi, da se njegovi osebni podatki izbrišejo iz naših zbirk podatkov pred potekom tega časa, lahko to zahteva, kot je opisano v nadaljevanju.

 

Vaše pravice

Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje podjetje Pneumatic B&F d.o.o. v okviru te politike zasebnosti. Če menite, da je katera koli informacija, ki jo imamo o vas, nepravilna ali nepopolna, lahko zahtevate tudi popravek te informacije. Podjetje Pneumatic B&F d.o.o. bo hitro popravilo vse tovrstne informacije.

Poleg tega imate tudi pravico:

 • zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, 
 • zahtevati omejitev obdelovanja svojih osebnih podatkov, 
 • umakniti svojo privolitev, če je podjetje Pneumatic B&F d.o.o. pridobilo vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov (ne da bi ta umik privolitve vplival na zakonitost obdelave podatkov do umika privolitve),
 • ugovarjati na obdelavo svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali 
 • ugovarjati na obdelavo svojih osebnih podatkov za določene druge namene, če podjetje Pneumatic B&F d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke na drugi pravni osnovi kakor na vaši privolitvi,

podjetje Pneumatic B&F d.o.o. pa bo tovrstne zahteve, za umike ali ugovore upoštevala skladno z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.

Poleg tega imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov. To je pravica, da pridobite osebne podatke, ki ste jih posredovali podjetju Pneumatic B&F d.o.o., v strukturirani, pogosto uporabljani in strojno berljivi obliki zapisa, in da zahtevate prenos teh osebnih podatkov tretji osebi brez ovir s strani podjetja Pneumatic B&F d.o.o. in skladno z vašimi lastnimi obveznostmi v zvezi z zaupnostjo.

Za uveljavljanje navedenih pravic pošljite e poštno sporočilo na info@b-f.si, z optičnim odčitkom/kopijo obeh strani vaše osebne izkaznice ali potnega lista za namene potrditve istovetnosti.

Če ne želite prejemati e poštnih ali drugih komunikacij s strani podjetja Pneumatic B&F d.o.o., prilagodite svoje preference pri komunikaciji, in sicer tako, da pošljete e poštno sporočilo na info@b-f.si. Podjetje Pneumatic B&F d.o.o. bo vse zahteve za odstranitev imen s katerih koli (e poštnih) seznamov za pošiljanje obravnavala skladno z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.

Če imate vprašanja ali niste zadovoljni s tem, kako podjetje Pneumatic B&F d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke, nam to sporočite, in sicer tako, da nam pošljete e poštno sporočilo na info@b-f.si. Vaše vprašanje ali pritožbo bomo proučili in vam kar najhitreje odgovorili. 

Imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov.

 

Druga spletna mesta

Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave z drugimi spletnimi mesti, ki niso v lasti podjetja Pneumatic B&F d.o.o., in v največji meri se bomo potrudili, da bomo posredovali povezave samo s spletnimi mesti, ki delijo naše visoke standarde in spoštovanje zasebnosti. Kljub temu pa podjetje Pneumatic B&F d.o.o. ni odgovorno za vsebino ali prakse v zvezi z zasebnostjo spletnih mest, ki niso v njeni lasti.

 

Otroci

Podjetje Pneumatic B&F d.o.o. zavestno ne zbira, uporablja ali razkriva nobenih osebnih podatkov (kot so ime, naslov in telefonska številka) otrok, mlajših od 16 let, prek katerega koli spletnega mesta, ne da bi pred tem pridobila privoljenje starša ali skrbnika. Podjetje Pneumatic B&F d.o.o. ne dovoljuje, da bi se otroci, mlajši od 16 let, registrirali za tekmovanja ali promocije oziroma bi v njih sodelovali. Če starš ali skrbnik otroka, mlajšega od 16 let, domneva, da je otrok podjetju Pneumatic B&F d.o.o. posredoval osebne podatke, naj starš ali skrbnik stopi v stik s podjetjem Pneumatic B&F d.o.o., če želi, da te informacije izbrišemo iz sistemov. Če podjetje Pneumatic B&F d.o.o. ugotovi, da ima v svojih datotekah v obnovljivi obliki osebne podatke o otroku, starem manj kot 16 let, bo te informacije izbrisala iz obstoječih datotek.

Poleg tega mora vsaka oseba, ki še ni dopolnila 16 let, pred uporabo ali razkritjem osebnih podatkov na tem spletnem mestu pridobiti privoljenje starša ali skrbnika.

 

Posodobitve te politike zasebnosti

O vseh morebitnih spremembah pri obdelavi vaših osebnih podatkov, kot je opisana v tej politiki zasebnosti, boste vnaprej obveščeni prek našega spletnega mesta (prek pojavnega sporočila ali drugače) ter tudi prek naših ostalih običajnih komunikacijskih kanalov (npr. prek e pošte, če je na voljo). 

[1] Uredba št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta s 27. aprila 2016 o zaščiti fizičnih oseb na področju obdelave osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov, ki razveljavlja Direktivo št. 95/46/ES.

[2] Izraz določljiv  posameznik je tisti, ki gaje mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja še posebej prek označbe, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali enega ali več dejavnikov, specifičnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Vse o pnevmatikah Kumho…