Avto Aktiv Intermercatus Store in Trzin

Address

Ljubljanska cesta 24
1236, Trzin,

Contact

Tel: +38615605800
Spletna stran: https://www.avto-aktiv.si/

Opening Hours

Monday: 08:00 – 18:00
Tuesday: 08:00 – 18:00
Wednesday: 08:00 – 18:00
Thursday: 08:00 – 18:00
Friday: 08:00 – 18:00
Saturday: 09:00 – 13:00

Monday: 08:00 – 17:00
Tuesday: 08:00 – 17:00
Wednesday: 08:00 – 17:00
Thursday: 08:00 – 17:00
Friday: 08:00 – 17:00

Review Store