Avtoklinika Ciril Store in Ljubljana

Address

Šmartinska cesta 154
1000, Ljubljana,

Opening Hours

Monday: 07:00 – 17:00
Tuesday: 07:00 – 17:00
Wednesday: 07:00 – 17:00
Thursday: 07:00 – 17:00
Friday: 07:00 – 17:00
Saturday: 07:00 – 13:00

Monday: 08:00 – 17:00
Tuesday: 08:00 – 17:00
Wednesday: 08:00 – 17:00
Thursday: 08:00 – 17:00
Friday: 08:00 – 17:00

Review Store