Avtomojster Store in Ljubljana

Address

Cesta Dolomitskega odreda 137
1000, Ljubljana,

Opening Hours

Monday: 08:00 – 12:00
Tuesday: 08:00 – 12:00
Wednesday: 08:00 – 12:00
Thursday: 08:00 – 12:00
Friday: 08:00 – 12:00
Saturday: 08:00 (julij in avgust zaprto) – 12:00 (julij in avgust zaprto)

Monday: 13:00 – 17:00
Tuesday: 13:00 – 17:00
Wednesday: 13:00 – 17:00
Thursday: 13:00 – 17:00
Friday: 13:00 – 17:00

Review Store