Renault Nissan Avto Škafar Store in Murska Sobota

Address

Plese 1
9000, Murska Sobota,

Opening Hours

Monday: 07:30 – 18:00
Tuesday: 07:30 – 18:00
Wednesday: 07:30 – 18:00
Thursday: 07:30 – 18:00
Friday: 07:30 – 18:00
Saturday: 07:30 – 12:00

Monday: 08:00 – 17:00
Tuesday: 08:00 – 17:00
Wednesday: 08:00 – 17:00
Thursday: 08:00 – 17:00
Friday: 08:00 – 17:00

Review Store